Tính năng P4 1

Tính năng P4 2

Tính năng P4 3 sóng milimet

Thông số kỹ thuật PANDA P4

THÔNG SỐ KỸ THUẬT P4

 

máy tính

Kích thước tổng thể238x42x35mm
Kích thước tổng thể
238x42x35mm
Tổng khối lượng237g
Tổng khối lượng
237g
Trường quét18x16mm
Trường quét
18x16mm
Độ sâu quét0-20mm
Độ sâu quét
0-20mm
Độ chính xác cao
Độ chính xác cao
Độ chính xác cao
Độ chính xác cao
Điều khiển nút
Điều khiển nút
Cảm biến chuyển động
Cảm biến chuyển động
Sóng milimet
Sóng milimet
Pin tích hợp
Pin tích hợp