0417P21P2 3 MẸO AI P2

PANDA P2 Đặc điểm kỹ thuật

Đặc điểm kỹ thuật P2 1

 

 

 

P2-03

Kích thước tổng thể216x40x36mm
Kích thước tổng thể
216x40x36mm
Tổng khối lượng246g
Tổng khối lượng
246g
Trường quét18x16mm
Trường quét
18x16mm
Độ sâu quét0-20mm
Độ sâu quét
0-20mm
Loại mẹo3 loại (N/M/D)
Loại mẹo
3 loại (N/M/D)
Mẹo hấp tiệt trùng20-50 lần
Mẹo hấp tiệt trùng
20-50 lần
Quét toàn bộ vòm1-2 phút
Quét toàn bộ vòm
1-2 phút
bộ hiệu chuẩnTự động
bộ hiệu chuẩn
Tự động
Độ chính xác cao
Độ chính xác cao
Độ chính xác cao
Độ chính xác cao